VIRAL-JOB-ADS.COM

Regulamin

Korzystając z naszej strony internetowej zgadzasz się na następujące warunki

stanie się uczestnikiem viral-job-ads.com

Osoba staje się uczestnikiem viral-job-ads.com kiedy wypełniona aplikacja rejestracyjna zostanie odebrana i zaakceptowana poprzez system rejestracji online viral-job-ads.com. viral-job-ads.com zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej rejestracji według własnego uznania. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania najlepszych praktyk przez cały czas, aby przestrzegać standardów i warunków określonych w niniejszej umowie. W ten sposób Uczestnik będzie utrzymywał wysokie standardy uczciwości i etyki biznesowej w kontaktach z innymi uczestnikami, właścicielami viral-job-ads.com korporacji lub innymi Uczestnikami viral-job-ads.com. Nie wolno zmieniać sponsorów.

AKCEPTACJA WARUNKÓW POPRZEZ KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Korzystając z tej strony internetowej lub klikając "Zgadzam się" na niniejszą umowę, użytkownik ("Członek") potwierdza swoją zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z tą umową, nie korzystaj z tej strony i nie klikaj "Zgadzam się". Sprawdzaj tę umowę okresowo pod kątem zmian, ponieważ właściciel tej strony ("viral-job-ads.com") zastrzega sobie prawo do zmiany tej umowy. W przypadku jakichkolwiek zmian w tej umowie, twoje dalsze korzystanie z tej strony po zamieszczeniu zmian stanowi akceptację tych zmian. viral-job-ads.com zastrzega sobie prawo do zakończenia korzystania ze strony przez użytkownika w dowolnym momencie bez powiadomienia i może to zrobić za naruszenie tej umowy.

ABY ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, MUSISZ MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT.

Niniejsza umowa musi być wypełniona, zrozumiana i zaakceptowana przez osobę, która ukończyła 18 lat. Jeśli rodzic lub opiekun chce zezwolić osobie poniżej 18 roku życia na dostęp do tej strony, powinien poinformować o tym viral-job-ads.com za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyraźną zgodą i akceptacją pełnej odpowiedzialności prawnej. Jeśli masz mniej niż 18 lat lub wchodzisz na tę stronę z kraju, w którym zawartość viral-job-ads.com jest zabroniona (np. produkty alkoholowe), proszę opuść teraz, ponieważ nie masz odpowiedniego upoważnienia.

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z TEJ STRONY

viral-job-ads.com niniejszym udziela Ci niewyłącznej, niezbywalnej, ograniczonej licencji na korzystanie z tej strony internetowej ściśle według warunków niniejszej umowy. Użytkownik zobowiązuje się nie składać żadnych fałszywych lub oszukańczych oświadczeń podczas korzystania z tej strony. Potwierdzasz i zgadzasz się, że wszystkie treści i usługi dostępne na tej stronie są własnością viral-job-ads.com i są chronione w Stanach Zjednoczonych i na arenie międzynarodowej przez prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności i prawa. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane są w pełni zastrzeżone przez viral-job-ads.com, jego reklamodawców i jego licencjodawców. Użytkownik zgadza się zapłacić za wszystkie zakupy i usługi z wykorzystaniem swojego imienia i nazwiska oraz informacji o płatności za pośrednictwem tej strony, nie kwestionować żadnych takich opłat oraz zapłacić wszelkie opłaty windykacyjne i/lub prawne wynikające z braku płatności.

OGRANICZENIA LICENCYJNE

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych, użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać, pobierać, wycinać i wklejać, sprzedawać, udzielać licencji, wynajmować, modyfikować, rozprowadzać, kopiować, reprodukować, transmitować, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować lub tworzyć dzieł pochodnych z jakichkolwiek materiałów na tej stronie. Systematyczne pobieranie danych lub innych treści z tej strony w celu stworzenia lub skompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody viral-job-ads.com jest zabronione. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie treści lub materiałów do celów, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszej umowie.

BEZPIECZEŃSTWO

Zgadzasz się, że jeśli otrzymałeś nazwę użytkownika i hasło od viral-job-ads.com, dołożysz wszelkich starań, aby zapobiec dostępowi do tej strony poprzez swoją nazwę użytkownika i hasło przez kogokolwiek innego niż Ty, w tym, ale nie ograniczając się do ścisłej poufności powiadomisz viral-job-ads.com natychmiast, jeśli dowiesz się o jakiejkolwiek utracie lub dostępie do tych informacji przez nieautoryzowaną stronę i użyjesz bezpiecznej nazwy użytkownika i hasła, które nie mogą być łatwo odgadnięte przez stronę trzecią. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował prób inżynierii wstecznej, kompilacji, dekompilacji, dezasemblacji, tłumaczenia lub innej modyfikacji jakiegokolwiek kodu wykonywalnego, treści lub materiałów stworzonych na tej stronie lub otrzymanych za jej pośrednictwem. Rozumiesz, że takie działania mogą podlegać poważnym karom cywilnym i karnym, i że viral-job-ads.com będzie ścigać takie kary w najszerszym zakresie prawa w celu ochrony swoich praw i praw innych licencjodawców.

NIEZALEŻNY STATUS OSOBISTY

Członkowie są niezależnymi osobami odpowiedzialnymi za określenie swoich własnych działań bez kierowania lub kontroli ze strony viral-job-ads.com. Nie są franczyzami, właścicielami, partnerami joint venture, pracownikami ani agentami viral-job-ads.com i nie mogą twierdzić ani sugerować tego samego w jakiejkolwiek pisemnej lub ustnej komunikacji. Członkowie nie są upoważnieni do wiązania viral-job-ads.com jakimikolwiek zobowiązaniami. viral-job-ads.com nie jest odpowiedzialny za wypłatę lub współpłacenie świadczeń pracowniczych. Członkowie są odpowiedzialni za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Członkowie ustalają własne godziny pracy i określają sposób prowadzenia działalności, z zastrzeżeniem niniejszej Umowy oraz wszystkich zasad i procedur Firmy.

DZIEDZICZENIE

Członkowie mogą dziedziczyć swoje konto członkowskie w przypadku śmierci. Aby przejąć konto, spadkobierca musi przedstawić akt zgonu.

WEWNĘTRZNY KODEKS ZAKUPÓW

Jako osoby niezależne, Członkowie nie będą traktowani jako franczyzobiorcy, właściciele, partnerzy joint venture, pracownicy lub agenci viral-job-ads.com dla celów podatków federalnych lub stanowych, w tym w odniesieniu do Internal Revenue Code, Social Security Act, federalnego prawa o bezrobociu, prawa o bezrobociu lub jakiegokolwiek innego federalnego, stanowego lub lokalnego prawa, rozporządzenia, zasady lub regulacji.

OPODATKOWANIE

Członkowie są odpowiedzialni za wszystkie podatki należne w ich miejscu zamieszkania lub jurysdykcji od wszystkich zarobków reklamowanych przez lub za pośrednictwem viral-job-ads.com.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Członkowie muszą przestrzegać wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych ustaw, przepisów i rozporządzeń dotyczących działania ich członkostwa w viral-job-ads.com. Członkowie są odpowiedzialni za swoje własne decyzje administracyjne i wydatki, w tym wszystkie szacowane podatki od dochodów i samozatrudnienia.

BRAK STREF WYŁĄCZNOŚCI

Nie istnieją wyłączne terytoria dla sprzedaży lub reklamy czy promocji. Nie ma żadnych ograniczeń geograficznych dotyczących reklamy lub sprzedaży w około 200 krajach i terytoriach, w których viral-job-ads.com umożliwia płatności.

BŁĘDY I KOREKTY

viral-job-ads.com dokłada wszelkich starań, aby zamieszczać dokładne i aktualne informacje na naszej stronie. Nie gwarantujemy jednak, że strona będzie wolna od błędów. Błędy we wprowadzaniu danych lub inne problemy techniczne mogą czasami powodować wyświetlanie niedokładnych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania nieścisłości lub błędów typograficznych na naszej stronie internetowej, w tym cen i dostępności produktów i usług, i nie ponosimy odpowiedzialności za takie błędy. W każdej chwili możemy wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany w funkcjach, funkcjonalności lub zawartości strony internetowej. Jeśli widzisz jakieś informacje lub opisy, które uważasz za błędne, skontaktuj się z nami, a my sprawdzimy to dla Ciebie.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych dla Twojej informacji i wygody lub w celu zapewnienia dodatkowych zakupów różnych innych towarów i usług za pośrednictwem naszych partnerów handlowych i usługowych. Te strony internetowe osób trzecich są odpowiedzialne i zobowiązują się do utrzymania warunków korzystania ze strony internetowej. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z warunkami korzystania z każdej strony internetowej, do której użytkownik przechodzi z naszej strony.

ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

Korzystając z jakichkolwiek funkcji tej Witryny, które pozwalają na zamieszczanie lub w inny sposób przekazywanie informacji do lub za pośrednictwem tej Witryny lub które mogą być widziane przez innych użytkowników, użytkownik zgadza się, że nie będzie przesyłał, zamieszczał lub w inny sposób rozpowszechniał lub zapewniał dostępu do jakichkolwiek treści, w tym tekstów, komunikatów, wideo, oprogramowania, obrazów, dźwięków, danych lub innych informacji - które:
 • A. są niezgodne z prawem, grożą, są obraźliwe, nękają, są oszczercze, zniesławiające, oszukańcze, naruszają prywatność innych osób, są agresywne, obsceniczne, mają charakter seksualny lub w inny sposób naruszają zasady lub politykę tej strony;
 • B. narusza patent, znak towarowy, znak usługowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie, prawo moralne, prawo do wizerunku, prywatności lub inne prawo własności dowolnej strony;
 • C. stanowi nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę, śmieciową lub masową pocztę elektroniczną (zwaną również "spamem"), łańcuszki, wszelkie inne formy nieautoryzowanej reklamy lub wszelkie formy loterii lub hazardu;
 • D. zawiera wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy zaprojektowane w celu zakłócania, uszkadzania lub ograniczania funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego lub narusza nieuprawniony dostęp do danych lub innych informacji jakiejkolwiek strony trzeciej; lub
 • E. podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym pracownika lub agenta tej strony, jej licencjodawców lub reklamodawców.

 • Zgadzasz się również, że nie będziesz zbierać informacji o użytkownikach tej strony lub używać takich informacji w celu przesyłania lub ułatwiania przesyłania niezamówionych masowych wiadomości e-mail lub komunikatów dla jakichkolwiek innych celów komercyjnych własnych lub osób trzecich. Ponadto zgadzasz się, że nie możesz zabiegać o informacje, zbierać ich lub próbować nawiązać fizyczny kontakt z kimkolwiek poniżej 18 roku życia bez odpowiedniej zgody rodziców.
  . viral-job-ads.com nie monitoruje ani nie edytuje treści zamieszczanych przez użytkowników tej strony. Jednakże viral-job-ads.com i jego agenci mają prawo, według własnego uznania, do usunięcia wszelkich treści, które w ocenie viral-job-ads.com nie są zgodne z Zasadami Przekazywania Stron lub są w inny sposób szkodliwe, obraźliwe lub niedokładne. Strona ta nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie, opóźnienie, szkody lub rezultaty usunięcia takich treści.
  Zgadzasz się, że Twoje korzystanie z tej strony zostanie zawieszone lub zakończone po uzyskaniu przez nas informacji, że korzystasz z tej strony z naruszeniem tych zasad i/lub w jakimkolwiek innym celu, który narusza jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe lub federalne, w tym, ale nie ograniczone do umieszczania informacji, które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, które mogą obscenicznie lub pornograficznie zniesławić osobę trzecią, które mogą nękać lub podburzać innych, które mogą naruszać hacking lub inne prawa karne. agentów, urzędników, dyrektorów, wykonawców lub pracowników viral-job-ads.com są włączone. W takim przypadku zgadzasz się, że właściciel tej strony może ujawnić Twoją tożsamość i informacje kontaktowe, jeśli zażąda tego jakikolwiek rząd lub organ ścigania, lub jeśli wymagane jest wezwanie do sądu lub inny proces prawny. odpowiedzialny za wszelkie szkody lub konsekwencje jakiegokolwiek wezwania do sądu lub innego procesu prawnego, a właściciel tej strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub konsekwencje z nich wynikające, a także zgadzasz się nie wnosić żadnych działań lub roszczeń przeciwko właścicielowi tej strony za jakiekolwiek takie ujawnienie.

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRAWO AUTORSKIE

  Zawartość strony internetowej viral-job-ads.com, tekst, treść, wybór i układ elementów, organizacja, grafika, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa i inne sprawy związane ze stroną internetową są chronione na mocy obowiązujących przepisów prawa autorskiego, WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Zamieszczenie takich elementów na Stronie nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich elementów. Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności do takich Elementów oglądanych za pośrednictwem Strony. O ile nie określono inaczej, żaden z tych Elementów nie może być używany, kopiowany, reprodukowany, pobierany, zamieszczany, wyświetlany, przekazywany, mechanicznie, fotokopii, nagrywany lub w inny sposób przekazywany bez uprzedniej pisemnej zgody viral-job-ads.com.
  Użytkownik może nagrać swój pulpit nawigacyjny lub wykonać zrzuty ekranu i opublikować je w celu uzyskania referencji, reklamy lub instrukcji w sposób, który nie narusza niniejszej Umowy. Wszelkie fałszywe lub nieprawdziwe oświadczenia dotyczące Platformy, Przychodów, Produktów lub ich właścicieli są zabronione.

  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Nazwa, logo viral-job-ads.com oraz wszystkie nazwy produktów i inne loga są znakami towarowymi i/lub szatami handlowymi viral-job-ads.com, chyba że wskazano inaczej. Wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakiegokolwiek znaku lub innego materiału zawartego na stronie internetowej jest wyraźnie zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

  REFUNDACJE

  viral-job-ads.com nie oferuje zwrotów pieniędzy. Płatności za produkty lub usługi są automatyczne, nieodwołalne i bezzwrotne, ponieważ systemy produktów lub usług są aktywowane natychmiast i automatycznie po dokonaniu płatności. Nie dołączaj do viral-job-ads.com jeśli nie zgadzasz się z tą polityką refundacji lub jeśli płacisz za produkty lub usługi, które zagrażają Ci finansowo w jakikolwiek sposób lub są w jakimkolwiek momencie poza Twoimi środkami fiskalnymi. Dlatego, jeśli zdecydujesz się skorzystać z jakiegokolwiek produktu lub usługi z viral-job-ads.com w dowolnym momencie, zrozum, że każda płatność jest zawsze ostateczną i nieodwołalną transakcją. Jeśli jesteś w jakikolwiek sposób niepewny co do dołączenia do viral-job-ads.com lub płacenia za jakiekolwiek produkty lub usługi, proszę odejść w tym czasie. Właściciele viral-job-ads.com mają na celu zapewnienie platformy i wszystkich związanych z nią produktów i usług, które są długoterminowe. Możesz używać viral-job-ads.com i wszystkich powiązanych produktów i usług w późniejszym czasie, jeśli chcesz.

  ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

  viral-job-ads.com, jego reklamodawcy i licencjodawcy nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących tej strony, przydatności informacji zawartych na tej stronie lub otrzymanych za jej pośrednictwem, ani usług lub produktów uzyskanych za pośrednictwem tej strony. Wszystkie informacje i korzystanie z tej strony jest dostarczane "tak jak jest" bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. viral-job-ads.com, reklamodawcy i/lub ich licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tej strony, informacji uzyskanych lub uzyskanych za pośrednictwem tej strony, oraz wszelkich usług lub produktów uzyskanych za pośrednictwem tej strony, w tym wszystkich wyraźnych, ustawowych i dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności. viral-job-ads.com, reklamodawcy i/lub ich licencjodawcy nie gwarantują, że jakakolwiek treść lub informacje uzyskane za pośrednictwem tej strony będą dokładne, wiarygodne lub poprawne; że ta strona będzie dostępna w określonym czasie lub lokalizacji; że wszelkie błędy lub pomyłki zostaną poprawione; lub że treść jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem tej strony jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników. Korzystanie z tej strony internetowej odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko. Użytkownik zgadza się, że nie polegał na żadnych gwarancjach, oświadczeniach lub stwierdzeniach nie zawartych w niniejszym dokumencie. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji, te wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, ale będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w danej jurysdykcji.

  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  W żadnym wypadku viral-job-ads.com, reklamodawcy i/lub ich licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z tej strony. Ograniczenie to ma zastosowanie nawet jeśli domniemana odpowiedzialność opiera się na umowie, deliktach, zaniedbaniach, ścisłej odpowiedzialności lub jakiejkolwiek innej podstawie, nawet jeśli viral-job-ads.com, reklamodawcy i/lub ich licencjodawcy zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, odpowiedzialność viral-job-ads.com, reklamodawców i/lub ich odpowiednich licencjodawców w takich jurysdykcjach jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

  ODSZKODOWANIE

  Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić viral-job-ads.com, jego reklamodawców, licencjodawców, podmioty stowarzyszone i inne podmioty powiązane, a także ich pracowników, wykonawców, urzędników, agentów i dyrektorów przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami i wydatkami, w tym honorariami adwokatów, wynikającymi z korzystania z tej strony internetowej lub jakichkolwiek usług, informacji lub produktów z tej strony, lub jakiegokolwiek naruszenia tej umowy. viral-job-ads.com zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli każdej sprawy, która w innym przypadku podlega zabezpieczeniu przez Ciebie. W takim przypadku będziesz współpracował z viral-job-ads.com w dochodzeniu swoich praw.

  STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

  Możesz zostać przeniesiony do sprzedawców internetowych lub innych stron internetowych osób trzecich poprzez linki lub ramki z tej strony. Zachęcamy do zapoznania się z ich warunkami użytkowania i/lub polityką prywatności przed skorzystaniem z tych stron. Te strony internetowe mogą zawierać informacje lub materiały, które są nielegalne, niewłaściwe lub mogą być uznane za niewłaściwe lub obraźliwe przez niektóre osoby. Te inne strony nie są pod kontrolą viral-job-ads.com i nie są monitorowane ani przeglądane przez viral-job-ads.com. Włączenie jakiegokolwiek takiego linku lub ramki nie oznacza zatwierdzenia przez viral-job-ads.com, jego reklamodawców lub licencjodawców jakiegokolwiek związku z jego operatorami strony i jest dostarczane wyłącznie jako udogodnienie dla Ciebie. Zgadzasz się, że viral-job-ads.com i jego licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich stron internetowych osób trzecich i ich wykorzystania.

  ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

  viral-job-ads.com może natychmiast zawiesić lub wypowiedzieć niniejszą umowę lub korzystanie z niej przez Użytkownika po otrzymaniu zawiadomienia, że użytkownik wykorzystał tę stronę w jakimkolwiek celu, który narusza lokalne, stanowe lub federalne prawo jakiegokolwiek innego kraju, w tym, ale nie tylko, prawdopodobnie raniąc osoby trzecie, prawdopodobnie będąc obscenicznym lub pornograficznym w naturze, prawdopodobnie nękając lub podżegając innych, prawdopodobnie naruszając jakiekolwiek hacking lub inne przepisy karne jego agenta, oficera, dyrektora, wykonawcy lub pracownika. W takim przypadku viral-job-ads.com może ujawnić tożsamość Uczestnika i wezwanie do sądu lub inny proces prawny, a viral-job-ads.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub ich wyniki, a Uczestnik zgadza się nie wnosić żadnych powództw lub roszczeń przeciwko viral-job-ads.com za takie ujawnienie.

  LEGALNE KORZYSTANIE Z WITRYNY

  Ta strona jest kontrolowana przez viral-job-ads.com. Jest ona dostępna z wielu krajów świata w zakresie dozwolonym przez Internet. Ponieważ każde z tych miejsc ma prawo, które różni się oceną tej strony, zgadzasz się nie podejmować żadnych przyszłych działań ani nie wnosić żadnych roszczeń wynikających z korzystania z tej strony lub produktów lub usług viral-job-ads.com. Wchodzisz w tę umowę na własne ryzyko finansowe i osobiste. viral-job-ads.com nie składa żadnych oświadczeń, że materiały na tej stronie są odpowiednie lub legalne do wykorzystania w jakiejkolwiek jurysdykcji, a dostęp do nich z terytoriów, gdzie ich zawartość jest nielegalna, odbywa się na własne ryzyko.

  WIĘKSZA PRZEMOC

  viral-job-ads.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak wykonania spowodowane przez okoliczności pozostające poza jego kontrolą, takie jak pożar, powódź, tsunami, trzęsienie ziemi, burza, przerwy w dostawie prądu, trudności w pracy, strajki, wojna, regulacje rządowe lub zamówienia i/lub ograniczenia zwykłego źródła zaopatrzenia strony.

  USZKODZENIA

  Obowiązkiem każdego Uczestnika jest przestrzeganie i utrzymanie integralności niniejszej Umowy oraz jej polityk i procedur. Jeśli Użytkownik zauważy, że inny Użytkownik dopuszcza się naruszenia i jeśli chce zgłosić takie naruszenie do viral-job-ads.com, to musi przedstawić naruszenie tylko w formie pisemnej i oznaczyć korespondencję "Uwaga: Dział Prawny viral-job-ads.com".

  ZMIANY

  viral-job-ads.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji tej Umowy oraz swoich zasad i procedur, jak również swoich produktów i usług, w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, jak uzna to za stosowne. Zmiany zostaną przekazane Uczestnikom za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej viral-job-ads.com lub oficjalnych systemów powiadomień viral-job-ads.com. Ponieważ viral-job-ads.com zastrzega sobie prawo do zmiany tej Umowy według własnego uznania, zaleca się, aby Członkowie od czasu do czasu sprawdzali zgodność z aktualną wersją.

  NIEAKTYWNOŚĆ

  Konta użytkowników, którzy nie byli aktywni przez 60 dni (brak logowania do konta) zostaną zamknięte. Wszystkie fundusze, kredyty reklamowe, referencje i adpacki zostaną w tym przypadku utracone.

  viral-job-ads.com Wyłączenie odpowiedzialności za zarobki

  viral-job-ads.com jest zobowiązana do przestrzegania wymogów prawnych najlepszych praktyk biznesowych naszej branży w celu ochrony statusu prawnego viral-job-ads.com i ochrony naszych użytkowników przed nieuzasadnionymi roszczeniami finansowymi, które mogą skutkować naruszeniem odpowiednich międzynarodowych praw i przepisów.

  Chociaż dołożono wszelkich starań, aby dokładnie przedstawić program viral-job-ads.com i jego potencjał. Nie ma jednak gwarancji, że zarobisz pieniądze z viral-job-ads.com.

  Wszelkie projekcje dochodów na tej stronie nie powinny być interpretowane jako obietnica lub gwarancja dochodów. Potencjał zarobkowy zależy wyłącznie od osoby korzystającej ze strategii, narzędzi i zasobów viral-job-ads.com. Platforma nie oferuje "schematu get-rich-quick" i nigdy nie twierdzimy, że można zarabiać bez konieczności robienia czegokolwiek.

  Twój sukces w osiąganiu wyników deklarowanych na tej stronie zależy od czasu, który poświęcasz programowi, twojego wdrożenia strategii, narzędzi i zasobów viral-job-ads.com, twoich finansów, wiedzy i doświadczenia komputerowego oraz różnych umiejętności. Ponieważ czynniki te różnią się w zależności od osoby, nie możemy zagwarantować sukcesu lub poziomu dochodów. Nie jesteśmy też odpowiedzialni za żadne z Twoich działań.

  Nasza strona internetowa może zawierać informacje, które zawierają lub są oparte na stwierdzeniach dotyczących przyszłości w rozumieniu ustawy Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają nasze oczekiwania lub przewidywania dotyczące przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te można rozpoznać po tym, że nie odnoszą się one wyłącznie do faktów historycznych lub bieżących. Używają one słów takich jak "oczekiwać", "planować", "zamierzać", "wierzyć" oraz innych słów i terminów o podobnym znaczeniu w związku z opisem możliwych przychodów lub wyników finansowych.

  Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości, zawarte tutaj lub w jakichkolwiek naszych materiałach promocyjnych, mają na celu wyrażenie naszej opinii na temat potencjału zwrotów. Wiele czynników będzie miało znaczenie w określeniu Twoich rzeczywistych wyników i nie gwarantuje się, że osiągniesz wyniki podobne do naszych lub innych.

  Żadne poprzednie lub ostatnie zarobki któregokolwiek z naszych użytkowników nie mogą być używane jako przykład Twojego potencjalnego dochodu. Nie jesteśmy w stanie poznać siły Twojego pragnienia lub chęci zbudowania Twojego biznesu viral-job-ads.com, Twojej rynkowości lub chęci zrobienia tego, co trzeba, aby osiągnąć Twój osobisty cel finansowy.

  Zdaj sobie również sprawę, że jak w każdym biznesie, pewne koszty reklamy i marketingu mogą być poniesione przez Ciebie i są Twoją odpowiedzialnością, bez żadnej rekompensaty oczekiwanej od viral-job-ads.com. Użytkownik reklamuje się wyłącznie na własne ryzyko, uznając, że mogą wystąpić zarówno małe, jak i znaczne straty. Ponadto nie gwarantujemy skuteczności żadnej metody reklamowej. Używasz go na własne ryzyko.

  Nasza okazja viral-job-ads.com powinna być dokładnie przejrzana i oceniona przez Ciebie i wykwalifikowanych specjalistów Twojego wyboru. Prosimy, abyś zrobił wszystko, co możliwe, aby podjąć świadomą decyzję przed przystąpieniem. Biznes internetowy i zyski z niego płynące wiążą się z nieznanym ryzykiem i nie są odpowiednie dla każdego, a straty finansowe mogą wystąpić. Należy stosować wyłącznie kapitał podwyższonego ryzyka.

  Dołączając do viral-job-ads.com, zgadzasz się, że viral-job-ads.com nie jest odpowiedzialny za sukces lub porażkę Twoich decyzji biznesowych dotyczących informacji przekazanych przez naszą firmę.

  Jeśli nie chcesz lub nie możesz zgodzić się na nasze wykluczenie zarobków, proszę nie dołączaj do viral-job-ads.com.